Loading...
Loading...
Returrejse
Østjydsk Turistbusser

GRØN TRANSPORT

Vidste du at buskørsel er den mest miljøvenlige form for transport du kan vælge til din gruppe?
Vi har hos Østjydsk Turistbusser engageret os i at opfylde FN’s verdensmål, ud fra devisen ”Grøn transport gør den store forskel”

Hos os er det en prioritet at passe på vores allesammens planet, ved at skabe så grønne transportløsninger som muligt.

Det gør vi ved, at:

  • have så miljøvenlige busser som muligt

  • benytte de mest miljøvenligt typer dieselolie (GTL og HVO diesel, som reducerer emissionen af partikler væsentligt i forhold til almindelig dieselolie)

  • ved hele tiden at sørge for at tilpasse busstørrelsen til kundens behov.

    Ved at fylde busserne maksimalt minimeres CO2 udledningen pr. person mest muligt.

Eksempel: CO2 udledningen pr. person er lavere ved en fyldt dobbeltdækker, da den medtager 60% flere passagerer, men kun bruger 15% mere brændstof end en normal størrelse turistbus.

BUSTRANSPORT HAR MINDRE CO2-AFTRYK END ANDRE TRANSPORTMIDLER

Der er mange grunde til at vælge at rejse med turistbus frem for f.eks. tog eller fly:

  • Den går lige fra dør til dør

  • Den er sikrere

  • Den er billigere

  • Og så er den faktisk også grønnere

Ved at vælge turistbussen til din næste rejse mindsker du det CO2-aftryk, din rejse ellers ville sætte.

Hvis I f.eks. skal en tur til Harzen bliver jeres CO2-aftryk ca. 5 gange mindre ved at vælge bussen frem for flyet og ca. 40% mindre end hvis I fylder hver jeres bil.

Du kan med god samvittighed sætte dig tilbage i bussædet og lade dig transportere - lige til døren både grønt og sikkert.

FOKUS PÅ MILJØET MED MILJØVENLIG DIESEL

Hos Østjydsk Turistbusser ønsker vi at have fokus på miljøet. Derfor er vi pr. 1/1 2019, gået over til at benytte os af GTL diesel, der i følge Shell sænker partikeludledningen med op til 38%.

GTL står for Gas-To-Liquids og bliver fremstillet af naturgas frem for råolie. Brændstoffet bruges på samme måde som almindelig diesel. 

Med et årligt forbrug på mere end en kvart million liter diesel vil skiftet resulterer I en mærkbar miljømæssig forskel, som kommer alle til gode. Ifølge Shell sænker brug af GTL partikeludledningen med op til 38% sammenlignet med almindelig diesel. Derudover reduceres udledningen af andre skadelige stoffer som eksempelvis svovl. GTL er betydeligt renere og har en højere biologisk nedbrydelighed end almindelig diesel. 

Da distributionsmulighederne tidligere ikke har været særligt gode er GTL er stadig ikke særligt udbredt i Danmark. Nogle få er dog begyndt at benytte sig af det som f.eks. Smukfest og Arla. Hos Østjydsk Turistbusser ønsker vi også at skåne miljøet så meget som muligt,og da vores busser ofte befinder sig i områder med stor befolkningstæthed giver det bare enorm god mening at have fokus på at udlede så få partikler som muligt.

Ønsker du også at hjælpe miljøet ved at køre I busser, der bruger GLT frem for konventionel diesel så lad os give jer et tilbud på jeres fremtidige kørsel.